תפריט
שיקום בטונים

שיקום בטונים


שיקום ושחזור בטונים הינו שם כולל לטכניקות מוגדרות ומאושרות תכנון הנדסי לשיקום וטיפול באלמנטי ותשתיות בטון שנפגעו מנזקי קורוזיה בברזלי הזיון.

במקרים מסוג זה קיימת תופעה של היווצרות קורוזיה ולמעשה – 'איכול' של ברזלי הזיון הקיימים עד כדי אפשרות של קריסה או התפוררות מוגברת של אלמנטי הבטון הקיים. תופעה זו מחלישה את האלמנט הבטון, לעיתים עד כדי טיפול קונסטרוקטיבי. תופעת הקורוזיה במבנים ובטונים קיימת בכל ענפי המשק ומהווה את הגורם הנסיבתי הראשי לפגיעה בקיים ('מחזור החיים') של מבנים בארץ ובעולם. בהתאם למחקרים של ארגון הקורוזיה הבין לאומי ('NACE') נזקי הקורוזיה בארה"ב בלבד נאמדים בעשרות טריליוני דולרים בשנה.
תופעת הקורוזיה במבנים ובטונים קיימת בכל ענפי המשק ומהווה את הגורם הנסיבתי הראשי לפגיעה בקיים ('מחזור החיים') של מבנים בארץ ובעולם. בהתאם למחקרים של ארגון הקורוזיה הבין לאומי ('NACE') נזקי הקורוזיה בארה"ב בלבד נאמדים בעשרות טריליוני דולרים בשנה.
תופעת הימצאות קורוזיה במבנים עשויים בטון מצויה במרבית מבני הבטון הקיימים – אך בשלבי התפתחות שונים. הגורמים המאיצים את תופעת הקורוזיה והתפוררות הבטונים טמונים במאפייני הסביבה הקיימים כגון: סביבה ימית רוויית מלחים (כלורידים) הנישאים מהים, סביבת כימיקלים החודרים לבטון, סביבה עירונית רוויית גזי פליטה (תהליכי קרבונציה בבטון).
חברתנו מציעה לוגיקת טיפול עקרונית לשיקום ושחזור אלמנט בטון על בסיס ידע הנדסי וניסיון עתיר שנים. עם זאת, יש לומר כי כל פרויקט מהווה מקרה לגופו המצריך תכנון ויישום פרטני של מערכת שיקום מותאמת לסביבה הקיימת וזאת הבהתאם לתקן EN1504 ו/או תקנים נוספים. בנוסף, במרבית הפרויקטים יינתן ליווי של מהנדס קונסטרוקטור מוסמך לבדיקה של תהליך השיקום.

לוגיקה עקרונית לשיקום בטון ושיקום ושיפוץ מבנים:

הכנת שטח:

  1. חציבה ו/או סיתות, להסרת חלקי טיח ובטון רופפים עד לקבלת תשתית יציבה.
  2. חשיפה ופתיחה אורכית ורוחבית של ברזלי הזיון במלוא היקפם.
  3. ניקוי הברזל והסרת קשקשת/חלקי חלודה(קורוזיה) רופפים עד לקבלת מתכת נקייה בהתאם לתקן.
  4. במידת הצורך ולפי הנחיית קונסטרוקטור יש להחליף ברזלי זיון שאיבדו מקוטרם, תהליך זה מבוצע בטכניקות שונות בהתאם לנדרש בפרויקט.

יישום מערכת שיקום מבנים ובטונים:

  1. שכבת אינהיבטור באימפרגנציה(הספגה בבטון). תפקידו מניעת היווצרות קורוזיה עתידית במשטחי הבטון הקיימים והארכת הקיים של המבנה.
  2. שטיפת וניקוי השטח החשוף בלחץ מים מתוקים-להסרת מלחים וחלקיקים מזהמים אחרים.
  3. יישום שכבות יסוד אנטי קורוזיבי(פריימר) על גבי ברזלי הזיון ועל גבי אזורי הבטון שנחשפו ומיועדים לטילוא.
  4. יישום בטון ייעודי מעושר פולימרים לתיקון ומילוי החללים(טילוא – מלשון 'טלאי') עד לשחזור מידות מקוריות של אלמנט הבטון. תערובת המילוי תהא טיקסוטרופית או שפיכה(גראוט) בהתאם לצורך הנדרש. טכניקות היישום כוללות יישום ידני או יישום מכני בהתזה של חומרי המילוי.
  5. בגמר התהליך הטכני-קונסטרוקטיבי של שיקום הבטון מתחיל תהליך טכני-דקורטיבי הכולל יישום של מגוון מערכות טיח, ציפוי (צבע), חיפוי יבש או רטוב-כל זאת בהתאם לדרישת הלקוח / המתכנן.