תפריט

מהן מערכות ציפוי מעכב בעירה?


מערכות ציפוי מעכב בעירה כשמן הן, יוצרות ריאקציה במגע בעת התקלחות אש המשחררות תגובות כימיקליות אשר מאטות את תהליך הבעירה הקיים בגוף המבנה / אלמנט וקיימות בכל פרויקט הקמה או תשתיות מן השנים האחרונות.
המרכיבים הנפוצים המשמשים כמרכיב עיקרי בציפויי למיגון אש הינם מסוג אלומיניום הידרוקסידי, טיח/ציפוי המתנפח בחשיפתו לאש כגון: SLV או שווה ערך, ויוצר שכבת בידוד אוורירית.
חלק מן הרגולציה בישראל מוגדרים תקנים והנחיות ספציפיות של מערך הכבאות וההצלה. התקן הנפוץ לשימוש הינו תקן ישראלי מס' 755 או 931. אינטרוול הזמן לעיכוב הבעירה במבנה ו/או האלמנט למיגון הינו נגזרת של הנחיות מערך כיבוי האש לאותו מבנה ומגבלת יכולת החומרים הקיימים בשוק-נע בין 60 ל 180 דקות עיכוב בעירה.

עובי הציפוי המיועד נקבע בהתאם לשני פרמטרים: זמן עיכוב הבעירה הנדרש ועובי התשתית עליו הוא מיושם. במרבית המקרים האלמנטים לציפוי יהיו קונסטרוקטיביים כגון קורות, עמודים וקירות תמיכה העשויים פלדה או בטון. החישוב המתמטי לקביעת עובי הציפוי מתחשב במקדם החתך HP/A, סוג פרופיל הפלדה, עוביו וזמן עיכוב הבעירה, וניתן לקבלו מטבלאות יצרני/יבואני החומרים.
בפרויקטים יוגדרו מפרטים למערכות לעיכוב בעירה על-ידי יועץ הבעירה בשילוב יצרן/יבואן החומר ובין היתר יכללו אביזרים משלימים כגון קולרים מתנפחים (למעברי כבלים) משחות ומסטיקים מעכבי בעירה ואף לוחות גבס ליישום פנים.

 

רן רשף

שליחת מייל לרן רשף

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית נולום ארווס סאפיאן – פוסיליס קוויס, אקווזמן צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק. לורם איפסום דולור סיט אמט, להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף הועניב