תפריט

בדיקות אדהזיה ובדיקות שליפה חברת החשמל


תיאור הפרויקט

יישום חומר צמנטי על גבי הבטון החדש, בדיקות אדהזיה ובדיקות שליפה, יישום פריימר ופוליאוריאה בעובי של כ2 מ"מ, יישום טמגלס PE בגוון כחול על גבי הפוליאוריאה למניעת שינוי גוון כתוצאה מחשיפה לשמש

חומרים צמנטיים – שושני את וינשטיין

פוליאוריאה – VIP

צבע עליון – טמגלס – טמבור

-חברת החשמל


חזרה אחורה