תפריט

בדיקות הקשה והחלפת אבנים מתפרקות עמידר


תיאור הפרויקט

ביצוע בדיקות הקשה וסימון האזורים בעלי בעיית אדהזיה, החלפת אבנים מתפרקות וחיזוק יתר האבנים לפי הוראות הפיקוח

חומרים: ברגי נירוסטה 316 לחיזוק האבנים

-עמידר


חזרה אחורה