תפריט

חיזוק עמודים בגשר רעננה


תיאור הפרויקט

ביצוע חיזוק עמודים בגשר אשקריט רעננה – הכנת שטח באמצעים מכאניים, הדבקת יריעות פחמן לחיזוק העמודים

יריעות תוצרת סיקה – גילאר

החברה הכלכלית רעננה


חזרה אחורה