תפריט

ניקוי אברזיבי לחלקי מתכת חברת החשמל


תיאור הפרויקט

ניקוי אברזיבי לחלקי מתכת וצביעה במערכת צבע אפוקסי פוליאורטני

חומרים אברזיביים וצבע תוצרת טמבור צבע

-חברת החשמל


חזרה אחורה