תפריט

ניקוי אברזיבי רפא"ל


תיאור הפרויקט

ניקוי אברזיבי לחלקי מתכת וצביעה במערכת צבע אפוקסי פוליאורטני

מערכת צבע- אפוקסי פוליאורטני של טמבור

-רפא"ל


חזרה אחורה