תפריט

ניקוי ואיטום מיכל מים בגליל


תיאור הפרויקט

ניקוי אברזיבי של מיכל מים ואיטום במערכת פוליאוריאה בעובי של 2 מ"מ
השתמשנוחומרים אברזיביים תוצרת טמבור, פוליאוריאה חברת VIP

-החברה לפיתוח הגליל


חזרה אחורה