תפריט

ניקוי מכאני לחלקי מתכת וצביעה באפוקסי יפאורה רחובות


תיאור הפרויקט

ניקוי מכאני לחלקי מתכת וצביעה במערכת צבע אפוקסי פוליאורטני

חומרים אברזיביים וצבע תוצרת טמבור צבע

-יפאורה רחובות


חזרה אחורה