תפריט

ניקוי פנים צנרת חברת חשמל


תיאור הפרויקט

ביצוע ניקוי אברזיבי לפנים צנרת, שטיפה בלחץ מים גבוה של כ-2000 בר להסרת צבע ישן ויישום מערכת צבע חדש עמיד כימיקלים

חומרי צבע – טמבור צבע

חברת חשמל

 


חזרה אחורה