תפריט

ציפוי פוליאוריאה תחנת קמח שטיבל חיפה


תיאור הפרויקט

ביצוע שטיפה בלחץ מים וצביעת סילוסים במערכת צבע אפוקסי פוליאורטני של חברת טמבור

צבע- טמבור. 

אקוואפוקסי וטמגלס PE

שטיבל חיפה – תחנות קמח


חזרה אחורה