תפריט

שיקום בטונים ושטיפה בלחץ מים עמיגור


תיאור הפרויקט

שיקום בטונים- שטיפה בלחץ מים, ניקיון ברזל זיון ויישום חומר אנטי קורוזיבי על גבי הפלדה. סגירה עם בטון פולימרי

חומרי שיקום – מיסטר פיקס

צבע- נירלט- מערכת אפוקסי ופוליאורטני

-עמיגור


חזרה אחורה