תפריט

שיקום חזיתות לאון בלום חיפה


תיאור הפרויקט

לאון בלום 4-24 חיפה – שיקום חזיתות מבנה לאחר שטיפה בלחץ מים, הסרת טיח רופף, שיקום בטונים וצביעה במערכת צבע רב גמיש
חומרי שיקום- מיסטר פיקס
חומרי צבע- טמבור-פריימר לרב גמיש, רב גמיש

-ועד הבית לאון בלום 4-24 חיפה


חזרה אחורה