תפריט

איגוד ערים חיפה עבודות שיקום ואחזקה תלת שנתי


תיאור הפרויקט

עבודות שיקום על ידי שימוש בבטונים עמידי כימיקלים.


חזרה אחורה