תפריט

קריה למחקר גרעיני עבודות שיקום ואחזקה תלת שנתי


תיאור הפרויקט

פרויקט שיקום וציפוי חזיתות 12 מבנים תלת שנתי.


חזרה אחורה