תפריט

שיקום וחידוש מבנים- ישקר


תיאור הפרויקט

שיקום מבנים וציפוי במערכת אפוקסי פוליאוריתנית היברידית – פרויקט אחזקה של 13 מבנים.


חזרה אחורה