תפריט

שיקום וציפוי חזיתות מגדל מגורים ניסינבוים 2 חיפה


תיאור הפרויקט

שיקום מגדל מגורים וציפוי במערכת אקרילית גמישה עם ציפוי פוליאוריתני עליון.


חזרה אחורה