תפריט

מגדל מגורים בפתח תקווה


תיאור הפרויקט

שיקום והשלמת חזיתות פסיפס, ציפוי במערכת פוליאוריתנית.


חזרה אחורה