תפריט

שיקום תקרות וחיזוק במערכת יריעות פחמן צל הגבעה רמת גן


תיאור הפרויקט

שיקום תקרות בסיס של הבניין וחיזוק נרחב על ידי יריעות פחמן דו שכבתיות.


חזרה אחורה