תפריט
צביעה בסביבה ימית כלי שיט, אוניות וצוללות:

צביעה בסביבה ימית כלי שיט, אוניות וצוללות:


צביעה בסביבה ימית של אלמנטי מתכת וכלי שיט מהווה בראייתנו את 'חוד החנית' של ענף הצביעה התעשייתית.

מאפייני הסביבה מחייבים את גופי המתכת להיות במצב טבילה חלקי או מלא במי – ים ונתונים באופן מתמיד להתקפה קורוזיית אגרסיבית במהלך יישום מערכות הציפוי ולאחריו. יתרה מכך, מערכת הציפוי החיצוני שתיושם על גבי כלי שיט, שלעיתים עובייה אינו עולה על עובי דף נייר – היא זו שתהווה את חוצץ ההגנה היחיד בין גוף המתכת לסביבת המים בה הוא נע.
לאור האמור לעיל, יישום מערכת ציפוי לסביבה ימית מחויבת לעמידה בתקני יישום מחמירים ובדיקה מתמדת תוך כדי תהליך.

תהליך חידוש מערכת ציפוי לכלי שייט / צביעה בסביבה ימית מאופיין במספר שלבים עיקריים:

  1. הסרה מלאה של הציפוי הישן עד קבלת תשתית מתכת נקייה מקורוזיה בעלת פרופיל חספוס לפי תקן SA-2.5.
  2. יישום שכבות יסוד (1-2) מותאם לסביבה ימית ממשפחת החומרים האפוקסיים. לעיתים יעשה שימוש בסוג ציפוי בעל יכולת הקרבה והגנה קתודית (כגון צבעי אבץ).
  3. יישום שכבות ביניים (3-5) ממשפחות החומרים האפוקסיים או הוניליים בעל תכונות ריבוי מוצקים ורב עובי.
  4. יישום שכבות עליונות בהתאם לסביבה הרצויה-בכלי שייט יעשה שימוש במערכת ציפוי אנטיפאולינג (3 שכבות) בעל תכונות שחרור רעלנים למניעת הצמדות קיפודי ים ('ברניקס') לתחתית כלי השייט וזאת על מנת למנוע האטה של כלי השייט בעת תנועתו במים. באלמנטים וקונסטרוקציות בקרבת הים יעשה שימוש במערכת ציפוי פוליאוריתנית עמידת( UV2-3 שכבות) ובעלת תכונות פרמאביליות גבוהות לחדירת כלורידים ושאר מלחים.
  5. תהליך יישום מערכת הצבע הינו ארוך ומהווה פונקציה לזמני ההמתנה ('חלונות זמן') לאשפרה (Full Curing) מלאה של שכבה שיושמה טרם יישום השכבה הבאה.
  6. עובי פילם יבש של המערכות נע בין 500 ל 800 מיקרון כתלות במפרט.

 

צביעה בסביבה ימית