תפריט

שיקום וחידוש טריבונות איצטדיון בלומפילד


תיאור הפרויקט

פרויקט ייחודי הכולל שיקום אזורים נרחבים בפרקי זמן קצרים.
במסגרת פרויקט הרחבת האצטדיון נדרשנו בשנת 2018 לשקם את מהלכי הטריבונות ההקפיים, הכוללים את עמודים האצטדיון וקורות התמיכה. אלמנטי הבטון מאופיינים בכיסוי נמוך של ברזלי הזיון ובמרוצת השנים ניתן לראות את נזקי הקורוזיה הרבים בכל חלקי האצטדיון. העבודות בוצעו בין פרק הרחבת ובניית השלד החדש לבין פרק התקנת המערכות.
טרם תחילת ביצוע העבודות בוצע ניסוי שימוש בטכנולוגיות שונות להסרה מהירה של הבטונים הרופפים.אתגרים

  1. תיאום וקואורדינציה מול ריבוי קבלנים תוך הפגנת גמישות בשעות פעילות
  2. שימוש במערכות התזת חומרי שחיקה בלחץ גבוה על מנת לפרק ולחספס את פני הבטון באופן מהיר
  3. שחזור ידני של אלמנטי הטריבונות בשטחים נרחבים

שלבי ביצוע

  1. ביצוע ניקוי אברזיבי בלחץ גבוה לפירוק וחספוס בטונים לדרגת CSP3 לפי תקן SSPC SP13
  2. חשיפה מלאה של ברזלי הזיון וניקיון לדרגת ניקוי אבריזיבי SA2.5
  3. שחזור אלמני הבטון בעזרת מערכת שיקום בטונים ARDEX מיסטר פיקס בדרגת R4
  4. יישום מערכת ציפוי אקרילית גמישה מסוג 'סופר גמיש' של חברת נירלט
חזרה אחורה