תפריט
חיפוי מבנים – חיזוק והתקנת חיפויי חוץ דקורטיביים

חיפוי מבנים – חיזוק והתקנת חיפויי חוץ דקורטיביים


תהליך חיזוק של חיפוי מבנים חיצוני

נובע מצורך בטיחותי קיים או אחזקה עתידית מתוכננות והינו נגזרת של שיטת החיפוי הרטובה שיושמה במבנים בישראל עד שנות ה-90.

איך מתבצע חיפוי מבנים / חיזוק מבנים?

תהליך חיזוק מבנים בדומה להליך חיפוי מבנים מבוצע על ידי טכניקה של קדיחה באריח/לוח קיים וקיבועו מחדש על ידי עוגן / בורג מתאים.

בחברתנו, בחירת אלמנט עיגון איכותי מהווה את הנדבך העיקרי בהצלחת הפרויקט ומתן אחריות לאורך שנים, ולכן מוגדר שימוש אלמנטים עשויים פלדת אל חלד (נירוסטה 316) המאריכים את קיים המבנה לאורך שנים.

כחלק מתהליך חיפוי מבנים, חיזוקם וקיבוע המבנה, חברתנו קבוצת רשף ממליצה על שיקום חזיתות מבנים וחידוש מראה החיפוי הקיים והגברת עמידותו ואטימותו לאורך שנים על ידי יישום מערכות סילר בהספגה לתשתית האבן (אימפרגנציה) ובנוסף גם חריצה וחידוש של הרובה הקיימת בין המישקים (פוגות).
בחירת סוג המערכת לקיבוע יחד עם סילר מתאים נעשים טרם תחילת הפרויקט במפרט מסודר ולפי תקן ישראלי 2378 ולעיתים גם מצריכים החלפת אריחים קיימים / הדבקתם מחדש במערכת דבק מתאימה.

חיפוי מבנים – חברתנו מציעה לוגיקה עקרונית לחיזוק וקיבוע חיפויי חוץ:

 1. בדיקת הקשה על פני התשתית-לאיתור אריחים / לוחות חלולים המטים ליפול.
 2. בדיקה שליפה הורסת לתשתית על מנת לבדוק איכות הדבק הקיים.
 3. לאחר בדיקות אלו בחירת אזורים לחיזוק וקיבוע ו/או החלפה של אריחים ובחירת סוג אביזר הקיבוע.
 4. קידוח ראשוני יעשה לאורך האריח עצמו במקדח בעל קוטר ואורך המתאים לאביזר שנבחר ללא פונקציית רטט במכשיר הקדיחה (דפיקה) ולעומק מינימלי שיוגדר במפרט (כעוביו של האריח), על מנת שלא לסדוק או לשבור את האריח הקיים.
 5. קידוח שני יעשה לאורך החור הקיים באריח ולתוך התשתית במקדח בעל קוטר ואורך זהים לקידוח הראשוני והפעם בעזרת פונקציית רטט במכשיר הקדיחה (דפיקה) ולעומק מקסימלי שיוגדר במפרט.
 6. ביצוע קידוח שלישי יעשה לצורך יצירת "פאזה" בקוטרו של ראש האביזר המיועד ליישום ללא פונקציית רטט במכשיר הקדיחה (דפיקה) ולעומק מינימלי ויזואלי.
 7. לאחר ניקוי האזור מאבק ומזהמים יוחדר בהברגה אלמנט העיגון לעומק שיוגדר במפרט, ללא בליטה בדופן החיצונית של האריח.
 8. סגירת הפתח הקיים על ידי חריטה והכנה מראש של 'כפתור' כיסוי מתאים (דקורטיבית) או לחילופין מסטיק פוליאוריתני / דבק שיש-הינו פונקציה דקורטיבית בהחלטת הלקוח.
 9. יישום מערכת סילר, ליטוש וחידוש רובה / כוחלה במישיקים יעשה תחילה על מקטע ניסוי (מוק-אפ) יחד עם יצרן/יבואן החומרים להתאמת הגוון הרצוי לאבן על מנת לקבל חיפוי מבנים מושלם

יישום מערכות חיפוי קשיחות כפתרון דקורטיבי לחזיתות מבנים מתאפיין בחלוקה על פי שיטת היישום –

 • קיבוע והדבקה בשיטה "רטובה" או לחילופין קיבוע בשיטה "יבשה" על גבי מערכת מתלים / עוגנים ייעודית.
 • שימוש באחת מן הטכניקות הללו הינו נגזרת של מספר גורמים: בחירת דקורטיבית של סוג החיפוי (כתלות בתקציב), מאפייני הסביבה (כדוגמת מאפייני גובה או סביבת ים) ובהמשך לכך בחירת טכניקת הקיבוע עצמה (לדוגמא -התקנת שטיחי פסיפס אנכיים יבוצעו
 • בהדבקה, והתקנת לוחות אבן בבניין רב קומות יבוצעו במערכת תלייה יבשה).
 • פרויקט בו תיושם מערכת חיפוי מחייב מפרט מהנדס קונסטרוקטור המגדיר חומרי הדבקה ו/או מערכת תלייה יבשה המתאימים לחיפוי הקיים, לרבות אופן הביצוע לפי תקן ישראלי 2378.
 • הנ"ל מתאימים הן לעבודות חיפוי מבנים והן עבור חיפוי דקורטיבי.